gallery/p740c_on road 2
gallery/bossings

Enter your text here

gallery/asd

Monterings anvisning av elektrisk handbroms

Funktionsbeskrivning

Den manuella handbromsen fungerar som vanligt,  

Det är alltid föraren som väljer att använda den elektriska handbromsen

Den elektriska handbromsen kan av-aktiveras med tändningström på, och ca 1 minut efter strömmen är avslagen.

Strömbrytaren blinkar när bromsen är i aktivering eller av-aktiveringslägen.

Strömbrytare lyser konstant då handbromsen är åtdragen  

Aktivering      = Tryck in strömbrytare

Av-aktivering = Tryck ut strömbrytaren och håll ner bromspedalen.

 

Om det elektriska systemet slutar fungera finns en panik-koppling för att frigöra handbromsen.  Vi har 2 olika styrboxar..

Vit styrbox med kablar:: Flytta kontaktstycket med blå och brun kabel till kontaktstycke  med röd och svart kabel..

Grå styrbox. Flytta kabel från uttag 1 till uttag 3.  Handbromsen släpper och kan inte aktiveras efteråt OBS! Fiat-chassi behöver en extra monteringssats.

Enter your text here

gallery/asda

Enter y

Demontera luftkanalen på höger sida om ratten. 

Ta upp ett 22mm hål i instrumentbrädan och montera  strömbrytaren Dra ner kablarna till

gaspedalen

our text here

gallery/asdas
gallery/asdasd

Dela strömbrytaren genom att  trycka på spärrarna. Enter your text here

gallery/ert

Montera fästet med mikroswitchen så att kontakten är i utfällt läge när bromspedalen trycks ner. Observera att fästet vrids olika beroende av vilken bromspedalshållare.

2015 och nyare längs med pedalen.

Äldre än 2015 på tvären enligt bild.

Använd Torx skruv 3,5 x 19

>2015 Enter your text here

2015 <

gallery/ert
gallery/rtt

Euro 5  = 2012<   

Oftast svart instrumentpanel Blå och brun kabel dras till säkringsboxen på vänster sida om ratten.

 

Blå kabel  

(+från tändningslås i körläge)  Kopplas ihop med blå kabel på baksidan av säkringsboxen (i den grå kontakten ner till höger på bilden). 

Enter your text here

gallery/yui
gallery/q

Brun kabel  

(Varningslampa för handbroms) Anslut  till orange/vit kabel i grön  kontakt framsida av säkerhetsboxen enligt bild, stift 44. Enter your text here

Euro 4    >2012

Oftast grå instrumentpanel

 

Blå och brun kabel dras till säkringsboxen på vänster sida om ratten. Blå kabel  

(+från tändningslås i körläge)   Kopplas ihop med blå kabel på baksidan av säkerhetsboxen (i den gröna kontakten ner till höger på bilden).

Enter your text here

gallery/a
gallery/z

Brun kabel 

(Varningslampa för handbroms)

Anslut till orange/vit kabel i kontakt framsida av säkringsboxen enligt bild, stift 20. Enter your text here

Lägg styrenheten till E-brake vid batteriet och anslut svart kabel till minus och röd kabel till plus 12 på batteriet. Enter your text here

gallery/c

Demontera M8 bultar.  Montera längre bult och hävarmskonsolen. 

 

På Fiat-chassi

Använd distansplåten. Enligt bild

Enter your text here

Alko-chassi, använd ej distansplåtEnter your text here

gallery/h
gallery/g

Fäst e-brake-enheten på lämpligt ställe.

FIAT

Tvärbalken framför handbromsmekanismen. Använd om möjligt svetsad m8 mutter i balken. Samt medföljande

fästen i Fiat satsen 

 

ALKO 

Borra hål i längsgående rambalk fäst med m6 muttrar

 

Främre fäste/ pinnbult kan vara för långt indragen ska vara ca 20mm utstick genom plastbricka till aluminiumkonsol. Ta bort plastbricka lossa m6 mutter, skruva ut pinnbult med insexnyckel och lås pinnbulten igen

 

Dra kablarna under bilen, borra ett hål för gummiinföringen och dra in kablarna i batterilådan. Blå och grön kabel ansluts till uttag 1 på styrbox. Enter your text here

gallery/å

FIAT Chassi

 

Montera L-profil för att säkra upp originalvajern. Enter your text here

gallery/m
gallery/1

Montera L-profil för att fästa ebrakesvajern. Enter your text here

Borra 4 mm hål i handbromsarmen. Montera den korta 4mm sprinten stoppa in änden på fjädern. Montera U-plasten runt vajern. Fäst fjädern och använd den långa sprinten. Lås den med saxsprint.

Bild sedd underifrån. Enter your text here

gallery/2
gallery/3

Montera dit skyddsplatsen med medföljande skruvar och platt-mutter.

 Enter your text here